Die Boer En Werkersdag – Ons Praat Arbeidssake

Vrydag, 1 Mei 2016, is Werkersdag in Suid-Afrika. Arbeidsdag, werkers en spesifiek plaaswerkers is nogal ‘n teer saak vir ons boere.

Die minimum loon is ook ‘n kontroversiële saak vir besighede en dit sluit boerdery ongelukkig ook in. Die Wet op Arbeidsverhoudinge van 1998 soos aangepas en verwittig in 2014 beskerm die werknemer en baie voel dit sit die werkgewer en besighede oor die algemeen op die agterspeen.


Die waarheid is dat ons politieke klimaat soos geskep is deur die verlede met betrekking tot slawerny en onregverdige arbeidspraktyke en het met die gevolg daartoe gelei dat daar oor die algemeen ‘n houding deur werkers ingeneem word dat “jy gaan my nie misbruik nie en alles gaan nie net oor jou en jou besigheid nie, ek ken ook my regte en ek sal sorg dat ek die minste doen vir die meeste loon.” Welkom tot die werkersklas in Suid-Afrika liewe boer of besigheidseienaar.
Maar sonder boere wat grond besit en wat die kennis en vaardighede handhaaf, sal daar nie werk wees in die eerste plek nie. Die werkgewer sorg tog dat daar vir die werkersklas brood en botter op tafel is. En dit geld vir plaaswerkers ook. Die anderkant van die sy is dat werkgeleenthede en werkskepping ly as gevolg van die streng arbeidswette in ons land. Dit beperk die stigting van nuwe besighede en dit weerhou diegene wat wel net genoeg kapitaal besit om ‘n nuwe besigheid te begin aangesien baie die betaling van die minimum loon nie kan bekostig nie. Dit is ‘n tweesnydende swaard aangesien meer mense in diens geneem kan word as hulle bereid is om vir net onder die minimum loon te kan lewe as om net eenvoudig werkloos te verkeer.

Bravo Towing
Vir die wat aan die kant van werkgewersorganisasies al gestaan het en ook besighede besit het in teenstryd met ‘n unie of werknemersorganisasie is dit ‘n doring in die vlees as dit kom by minimum lone en werkersregte. Daar is ook verskeie sektors wat onder verskillende bedingingsrade val met hulle eie kollektiewe ooreenkomste wat in daardie spesifiek bedryf alleenlik van toepassing is soos byvoorbeeld MIBCO wat die motorbedryf se arbeidsake hanteer in plaas van die VKA (CCMA).

Alhoewel, met die huidige ekonomiese klimaat is daar vergunning vir boere om die minimum loon te ontvlug wat dit nie kan bekostig nie deur aansoek te doen aan die Minister van Arbeid, en so deur vir ‘n tydperk versagting te verkry. Goeie raad is ook om kontrakte te teken met werkers wat stipuleer dat werkers bereid is om vir die minimum loon oortyd te werk as nodig, vir dieselfde betaling en dit kan ook besigheids-operasionele koste bespaar. Baie besighede word deesdae gedwing om werknemers af te dank as gevolg van operasionele redes. In eenvoudige Afrikaans beteken dit dat die besigheid nie meer die diens van sekere persone meer kan bekostig nie.

Dit is ook die beste raad dat die boer op ‘n goeie voet met sy plaaswer- kers bly en dat die wedersydse spoor van kommunikasie en samewer-king behoue bly. Dit is ook goed om jou werkers vakansie dae te vergun aangesien die wegbreek tussen baas en werknemer ‘n goeie sielkundige effek het op produktiwiteit. Ten slotte, wens ons as die Blink Boer elke boer, werknemer en plaaswerker ‘n gelukkige Werkersdag toe.