Die Boeredominee

 

Ds Berto Boshoff is trots op sy boord
Ds Berto Boshoff is trots op sy boord

Dominee Berto Boshoff sê ons kan maar kom – hy is besig maar sal tyd inruim. Ons reken dat hierdie ‘n interessante besoek gaan wees. Hoe kan ‘n afgetrede predikant dan so besig wees?

Die ontvangs is baie vriendelik soos verwag. Predikante is mos vriendelik. Onseker oor hoe om die gesprek te begin, kom toe maar die eerste vraag. Vloek julle op hierdie plaas? “Hier word geensins op hierdie plaas gevloek nie,” sê die predikant beslis, “maar almal op hierdie plaas weet wanneer ek ernstig is.” Ons verstaan.

Hy is ‘n baie innemende mens. Gesels gemaklik en onderhoudend – die gesprek vlot lekker. Hy was 21 jaar die leraar by die Dalunie kerk. Voor dit was hy 7 jaar lank ‘n kapelaan in die Lugmag. Het onlangs afgetree, die regte woord is ge-emeriteer, maar ons hoor dat predikante nie eintlik afree nie. Gemeenskapsdiens hou hulle besig.

Twaalf jaar gelede het oom Toitjie gesê die plaas is te koop. Hy wou die plaas hê en het die plaas gekoop. Baie interessant noem hy dat daar in die wêreld van die teologie ook verskuiwings plaasvind. Die tekens van die tye is dat voltydse predikante ‘n uitsondering gaan wees. Gemeentes sukkel met geld en hy het hierdie tendense lankal raakgesien. Baie opreg noem hy dat sy drie seuns deur die universiteit is. Een is ‘n tandarts, ander een is ‘n dokter en die derde een is ‘n bourekenaar. Die plaas moes verseker help met daardie enorme universiteitskostes. Hy kom terug teologie toe. “Die Here het vir ons gawes en talente gegee en gesê gebruik dit. Selfs Paulus en daardie ouens was tentmakers.”

Hy is ‘n boorling van Brits. Sy oupa het met tabak en koring geboer. Sy pa ook, maar het later beeste bygebring. Landbou is maar in sy are. Hy was geroepe vir die bediening. Hoekom nie eers gaan boer nie? “Jy kan nie boer en preek nie, maar jy kan preek en boer!” sê hy met ‘n groot glimlag. “Die beginsels van boerwees kan net so deurgetrek word na die Bybel toe. Duidelik word daar verwys na die luiaard wat na die mier moet gaan kyk en die wat nie werk nie sal nie eet nie.” Dit maak mos sin.

Wat gaan op die plaas aan? Ds Berto is trots op sy plaas. Die boorde maak ‘n baie goeie indruk en die vrugte lyk lekker. Op die 14 hektaar is daar omtrent 6000 bome; nawels, nartjies en valencias. Vroeë en laat kultivars. Hy vervang die boord op ‘n deurlopende basis en het in hierdie stadium ou bome van 25 jaar en jong bome van 2 jaar. Die oestyd duur vier maande lank, vanaf Junie tot September en dan is hulle besig. Die produkte gaan na smouse en ‘n pakhuis. Die werk is baie arbeidsintensief en hy noem dat Eskom, diesel en arbeid maar ‘n groot hap in so ‘n boerdery se winste maak. Ons hoor dit oral. Gelukkig het hy baie ervaring en gebruik dit om deurentyd te kyk na meer effektiewe meganisering.

Hy glo baie sterk aan diversifisering. Afgesien van die boorde doen hulle op die plaas vleisverwerking van hoofsaaklik wildsvleis en het hy ‘n voerkraal vir 60 tot 80 beeste. Dis Boran beeste wat uit Afrika kom. Kundig verduidelik hy dat dit ‘n baie geharde bees is waarmee maklik gewerk kan word. Dit is ‘n gemiddelde vleisras wat in die gewone mark afgesit word. Nou verstaan ons hoekom hierdie afgetrede predikant besig is.

So oor ‘n koppie noem hy dat hy eintlik nog elke dag preek. ‘n Predikant preek nie net van die preekstoel af nie, maar ook in sy daaglikse handel en wandel. Hy het nie sy rug op sy gemeente gedraai nie en is steeds besig met ‘n netwerk van hulp waar die nood baie hoog is. Hy ken die mense en hy ken die behoeftes – hy doen dit graag. Duidelik wil hy nie verder hieroor uitwei nie en ons respekteer dit.

Daardie dominee beïndruk ‘n mens – sommer baie.