Die oorsprong van die Voortrekkers

n Groot hoeveelheid inwoners van Suid-Afrika is afkomstig van die Franse Hugenote. Meeste het oorspronklik in die Kaap aangekom, maar het ontwikkel tot die Afrikaner oor hulle godsdienstige ooreenkomste teenoor die Duitse setlaars. Nog voordat die grootskaalse Franse Hugenote in die Kaap kolonie aangekom het in die 17de eeu, het ‘n klein hoeveelheid individuele Franse Hugenoot vlugtelinge reeds ‘n woning in Suid-Afrika gehad. Hulle was die Villions (nou beter bekend as Viljoen) en die du Toits. Op 31 Desember 1687 het ‘n groep Franse Hugenote vanaf Frankryk af geseil tot by die Kaap van Goeie Hoop. In totaal het 180 Franse Hugenote vanaf Frankryk, Suid-Afrika as hulle nuwe woning ingerig.

die-oor

Die Franse Hugenote het ‘n invloed gehad op die Duitse Setlaars. Hulle het landbou grond gekry tussen die Duitsers se plase. Die Duitse Oos Indiese Kompanje het in 1701 skole opgerig wat in Duits aangebied was sodat enige offisiële korespondensie in Duits kon plaasvind. So het Frans as ‘n huistaal uitgesterf en het die Duitsers en Franse met mekaar begin trou. ‘n Groot monument was opgerig, op 17 April 1948, ter ere van die Franse Hugenote in Suid-Afrika. ‘n Museum, wat die geskiedenis van die Franse Hugenote verduidelik, was naby die monument gebou.

Die Franse Hugenote is voorvaders van die Voortrekkers. Hier is ‘n paar vanne van die Voortrekker families: Aucamp, Boshof, Cilliers, de Klerk, Fourie, Jordaan, Joubert, Minnaar, Nel, Pienaar, Rossouw, Viljoen. Om net ‘n paar te noem. Daar is baie families, vandag meestal Afrikaans sprekend, wie se vanne hulle Franse Hugenoot afkoms kan bevestig. ‘n Lys van hierdie vanne kan in die Johannesburg Botaniese Tuin gesien word teen die Franse Hugenoot Monument.