Dis Druiwe Seisoen – Volhoubare Wingerd Verbouing

Grapes11Druiwe is ‘n vrugtige bessie aan die houtagtige druiwestok van die botaniese genus Vitis. Druiwe word rou geëet of gebruik vir die maak van wyn, asyn, rosyntjies, konfyt, druiwesap, jellie, druiwepitekstrak en druiwepitolie.

Die verantwoordelike kommersiële wynboer se doel is egter nie net om sy wingerde aan die lewe te hou nie, maar om op ’n volhoubare grondslag gehalte druiwe vir die mark te lewer en vele jare lank darem ’n behoorlike wins daaruit te maak. Die idee van volhoubare wingerdbou het in die onlangse jare besonder gewild geword. Hoewel deelname vrywillig is, het 90 persent van ons wynuitvoerders, wat 95 persent van ons geoeste druiwe verteenwoordig, hulle reeds by die skema aangesluit.


Dit bring ons dan by die eintlike bewerking van die wingerd. Respek vir die grond bly deurentyd die hoofsaak in volhoubare wingerdbou. Dis immers die medium wat die wingerdstokke van voedingstowwe voorsien en die druiwe hul kenmerkende geur gee, en die verantwoordelike wynboer moet sorg dat sy grond nie so verniel word dat dit later onbruikbaar is nie.

Goeie grond wemel van voordelige organismes wat deur onbesonne boederymetodes gedood kan word. As jy jou stokke plant, gebruik stokke en onderstokke wat vry is van ernstige virussiektes en geskik is vir plaaslike toestande. Spasieër die stokke 2 tot 2,5 meter van mekaar.

Besproei gereeld in droë toestande, maar moenie toelaat dat die plante deurweek raak nie, want dit kan veroorsaak dat die wortels vrot. Die plante sal in die lente begin groei as jy hulle in die herfs geplant het al is dit nou al oesstyd.

In die tweede jaar word die wingerdranke opgelei. Dit word gedoen deur hulle aan priële of stellasies te heg in die rigting waarheen jy wil hê hulle moet groei. Mettertyd sal jy ’n snoeiskêr nodig hê om jou wingerd se ranke terug te sny en sodoende beter druiwe-oeste te verseker. Die beste tyd vir wintersnoei sal van die plaaslike klimaat afhang.
Die grond kan onder meer beskerm word deur die maak van terrasse en die toediening van ’n deklaag van blare, strooi of kompos. Let egter daarop dat organiese bobemesting slegs moet dien om duidelik waarneembare gevestigde tekorte of verwagte tekorte te behandel. Allereers moet alle tegnieke toegepas word om waterverkwisting te keer.

Watertoediening moet in die verskillende stadiums van die wingerd se ontwikkeling gegrond wees op die produksiedoelwit hetsy wyn, tafeldruiwe of rosyntjies. Waar bemesting toegedien word, moet dit net genoeg wees om die produksie van gehaltedruiwe te verseker, die gesondheid van die wingerd te handhaaf en ’n balans in die grondvrugbaarheid te bewerkstellig.

Die hoeveelheid bemesting, soos stikstoftoeding, moet waar moontlik beperk word en veral gegrond wees op ontledings van die grond en/of plantweefsel en waarnemings van die plante se groeikrag.

’n Ander aspek wat met volhoubare wingerdbou verband hou, is prieëlbeheer, met doeltreffende belugting en verligting om te verseker dat die druiwe gesond groei. Dit sluit natuurlik kundige snoeiwerk in, waarna reeds verwys is. En by die oes van die druiwe sal die verantwoordelike wynbouer ook die beginsels van volhoubaarheid voorop stel. Hy sal byvoorbeeld waar moontlik eerder sy werkers gebruik om oesmasjiene skoon te maak as om potensieël skadelike chemiese skoonmakers aan te wend. Maar daarmee moet ’n mens seker volstaan.

buy1
Die begrip van volhoubare wingerdbou is nie iets soos ’n modegril wat uit die woordeskat kan verdwyn nie. Dit is ’n noodsaaklikheid in die wynbedryf, soos beklemtoon word deur die feit dat die grootste gros van Suid-Afrika se wynuitvoerders dit volmondig ondersteun. Volhoubaar beteken implisiet dat volhard sal word—dat aangehou sal word om die bodem te benut en dit nie uit te buit nie sodat die geslagte van die verre toekoms ook sy vrugte kan geniet.