Geluk kom alleenlik van binne of deur wat jy eet?

happy-people

In ‘n tyd waar almal hulle suur buie op depressie blameer, alhoewel ons erken inderdaad dat depressie bestaan as ‘n sielsiekte, vergeet ons maklik dat dit nie die omstandighede van buite se verantwoordelikheid is om jou gelukkig te maak nie, maar dit is die keuse wat jy maak wat jou geluk en gelukkigheid bepaal.

Daar is deesdae groot opskudding gebeurtenis van mense wat hulle beseerde gevoelens vertroos met kos. Ons het al almal gehoor van ‘comfort food.’ Die vertroosting van die yskas tot in die dieper ingewande – en dan land ons op met die bynaam ‘Goem- pie.’ En van hartsiektes, cholesterol en suikersiekte, is dit nie net jou middellyf, boude en dye wat aan ‘ver- groting’ ly nie, maar ook jou algehele gesondheid. Nou baie van julle dink ‘besluit,’ ja dit is beslis ‘n besluit. En, weer sal jy as leser dink maar ‘n mens besluit tog nie om te begin huil as jy hartseer is nie – dit gebeur net. Dit is waar, maar ongelukkigheid is nie ‘n onmiddellike emosionele reaksie nie, dit is ‘n toestand van gemoed wat gemotiveerd of ongemotiveerd is. Dit is ‘n gemoedstoestand wat ‘n mens beheer oor ‘n langer tydperk as die reaksie van pyn of trane. Om dit te vereenvoudig; jy staan in die oggend op of in ‘n goeie bui, of in ‘n slegte bui en dit bepaal eintlik die resultate van die res van jou dag.

‘n Mens kan ook ‘n besluit neem wat jou emosies bepaal, en jy kan besluit om positief of negatief te wees vir die dag. So kan jy ook jou emosies teenoor ander bepaal deur om die regte besluit te neem. Jy kan byvoorbeeld jou humeur verloor en iemand bydam of jy kan ‘n meer intelligente besluit neem, jou emosies beteuel en kalm bly en nie probleme vir jouself veroorsaak nie. Dit is jou gesindheid teenoor die ondraaglike omstandighede om jou wat die oplossing of vererging van daardie spesifieke omstandighede bepaal. As jou gesindheid is om geluk te koester, en of dit is om kritiek en ondankbaarheid te koester – so sal dit wees.

Ons moet ook in gedagte hou dat ons mensdom sterk deur die media en veral televisie beïnvloed word. Die media sinspeel op ‘n lewe van gemak, sonder harde werk, en onmiddellike bevrediging. In die regte lewe is dit nie so nie. Daar is geen mens
op aarde wat ooit alles wat hulle wou gehad het op een slag met ‘n vinger klap gekry het nie. Al het jy so iemand teë gekom, was dit ook gebou op pa en ma se harde werk wat in een of ander trust rekening behoue gebly het. Iemand het opgeoffer sodat iemand anders meer kan hê. Navorsing bewys onomwonde dat die gelukkigste mense gevind word in lande wat geen stabiele ekonomie het nie. Hulle geluk is nie gebind aan aardse rykdom nie maar aan mekaar. Dis nie wat jy het nie, dit is wie jy het. As ons hierdie lewe uit die vlees uit verlaat gaan jy nimmer rand of sent saam neem nie. Jy verlaat hierdie dimensie net soos wat jy dit betree het: met niks nie. Die maklik- ste manier om gelukkig te word is om iemand anders gelukkig te maak. Dit is die wonderlikste gevoel wat enige mens kan beleef. Geluk is ‘n samesyn tussen mense wat dan ‘n sosiale geluk word van almal. Geluk straal van binne en beïnvloed almal om jou – dit is aansteeklik!

So volgende keer as die moede- loosheid jou pak, dink die teenoor- gestelde, reageer die teenoorge- stelde, doen die teenoorgestelde en aanskou die resultate. Dit is deur denkbeeld wat ons moedeloos word en dit is deur dieselfde proses van denkbeeld wat ons gemotiveerd word en dan lyk alles weer nie so erg soos wat jy jouself dit voorstel nie. Die geheim is dink positief, wees positief en kyk hoe raak die lewe om jou net so positief.