Graan SA vier Landbouontwikkeling

smallholder-farmer-of-the-year

Graan SA het die suksesse van sy landbouontwikkelingsprogram op 22 September in Bloemfontein gevier tydens ‘n vreugdevolle gebeurtenis. Die funksie, wat bygewoon is deur meer as 250 gaste het verteenwoordigers van die regering, landbou belanghebbendes en ongeveer 160 opkomende graanprodusente ingesluit. Bestaande uit drie kategorieë, vereer die Dag van Feesviering Bestaansboere, Kleinskaalboere en Nuwe Era Kommersiële boere en hul bydrae tot die land se voedselsekuriteit. Met so baie sukses stories, gee hierdie dag Graan SA die geleentheid om landbouontwikkeling te vier, uitnemendheid in die veld te erken en transformasie in graanproduksie te vier.Die 2016 Graan SA/ABSA Bestaansboere Boer van die Jaar is toegeken aan Mzwayi Dawid Zuma van Estcourt, KwaZulu-Natal. Hierdie saggeaarde Oupa en hardwerkende boer het sy mielie-oes aansienlik gegroei na hy by die Graan SA mentorprogram ingeskakel het.

Met verhoogde produksie en meganisasie, het hierdie man- en vrou span toegang tot 10ha bewerkbare kommunale grond wat gebruik word vir die aanplant van mielies en soja. Ten spyte van die droogte hierdie seisoen, het hul 8 ha met die hand geplant en 22ha mielies geoes. Met ‘n nuwe mieliedorsmasjien – wat deel uitmaak van ‘n inisiatief van Graan SA, die regering en Agri besighede wat magte kragte saamgesnoer het om opbrengste op kommunale grond te verhoog – het die Zuma’s nou ‘n meer produktiewe manier om die mielies geoes te kry. Die ander finaliste in hierdie kategorie was Delisile Nkosi van Sheepmoor in Mpumalanga en Isaac Hltshwayo van Piet Retief in KwaZulu-Natal.