Melk, Lente en die Nuwe Lewe

cow-in-the-field

“Dit is heerlike lente die winter is verby weer nooi berge en klowe vir jou en vir my.” So lui die lirieke van die ou volksliedjie. Ons sintuie word weer opnuut oorlaai met die kunswerk van die Almagtige Vader.

Lente beteken vir ons die nuwe groeifase van plante. Nuwe bloeisels verskyn en lote loop uit. Die lente laat my onwillekeurig dink aan ‘n baba. Soos ons almal weet het ‘n baba melk nodig om te groei. Ons kan die melk van die lewe vergelyk met die Heilige Gees – as ons onsself daarmee voed, gee dit vir ons nuwe lewe. Paulus sê in (1 Kor. 3:1-3): “Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is; want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie?”

‘n Baba kan homself nie voed nie en is afhanklik van ander. Soos ‘n baba groter word het hy meer as melk nodig – vaste kos om te oorleef. Ons is almal ba- bas in die geloof maar namate ons God se Woord en krag ontdek en in ons lewens toepas, groei ons geestelik. Ons lewe word weer nuut en ons is gereed om geestelik volwasse te word. Hierdie volwassenheid beteken: Ons verhouding met God verdiep, ons oordink geestelike sake, ons kry sekerheid oor geloof en besef God is altyd in beheer.

Ons is nie meer babas wat slegs ingestel is op hul eie behoeftes nie maar ons sien ander se behoeftes raak en voed hulle ook met melk sodat hulle later gereed sal wees om met die Heilige Gees, die vaste voedsel, vervul te word. Mag God se liefde soos ‘n vars lentebriesie oor jou waai van nou af tot in ewigheid.

Ds. Nicky Hattingh NG Kerk Sanddrift