Paas Boodskap

Doringkroon1 Soos ons nader kom aan Paasfees is dit net hase, eiers en vakansie dae waar jy kyk. Soos met meeste dinge in hierdie wêreld is Jesus nêrens in sig nie. Nêrens in ‘n gedagte nie.

En bitter min mense daar buite weet hoekom Jesus moes sterf, waarom Hy gesterf het en watter ongelooflike geskenk dit vir ons as mense was omdat Hy gekies het om Sy lewe neer te lê.


Die simboliek aan die kruis, wat gebeur het, hoekom dit gebeur het en wat nou vir ons beskikbaar is, is vervang deur n spier wit liggaam aan ‘n kruis, met n paar bloed druppeltjies op die kop, hande en voete… klink dit n bietjie oneerbiedig? Hierdie leun van die kruis maak ‘n amperse bespotting van Jesus se offergawe vir ons, en kom nie eers naby wat werklik gebeur het nie. Die werklikheid was baie, baie meer verskriklik!
Jesia 52:14 – so misvormd was Sy voorkoms, geen mens meer nie, en Sy gestalte was nie soos die van ‘n mense kind nie.
Nou hoekom moes dit dan gebeur?
Lukas 24:47 – Dat bekering en vergifnis van sondes in Sy Naam verkondig word Lukas 24:47 – en dat bekering en vergifnis van sondes in sy naam aan alle nasies verkondig sou word.
Het jy al ooit aangejaag en as jy vir n persoon se jy is jammer aanvaar hulle dit nie? Dis regtig nie ‘n baie lekker gevoel nie, veral as jy dit regtig bedoel en dit vat so effens aan jou ego om verskoning te vra in die eerste plek. Jy sien, sonder Jesus se bloed, was daar nie vir ons die moontlikheid om vir God te se ons is jammer as ons aangejaag het nie.

Dit was God se geskenk aan ons dat ons die voorreg kan he om jammer te se. En om vergewe te word as ons dit regtig bedoel en vrugte dra wat wys dat ons regtig berou het (soos om hard te probeer om nie weer dieselfde sonde te doen nie – dit is bekering) dan staan ons in regstand teenoor God en in vrede met God. En dit is die vrede wat Jesus gesê het Hy na die mensdom bring Johannes 14:27 – Vrede gee ek vir julle, my vrede laat ek vir julle na, ‘n vrede teenoor God.
Maar hoeveel van ons is werklik bereid om hierdie gawe van God te aanvaar? Ons is almal so diep in ons eie selfregverdiging, almal is so vinnig om te se maar moenie my oordeel nie, wie dink jy is jy? Kyk hoe lyk jou lewe! En tog: 1 Johannes 1:8 – As ons sê ons het geen sonde nie mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.
Net n handjie vol uitverkorenes in hierdie wereld is bereid om te se Here ek is jammer! Daar is soveel sonde in my, Here ek kan myself nie red nie, ek het U nodig, red my van myself en van my sondige natuur! Verander my soos U my wil hê!
Mense wil veel eerder voel dat hulle goeie mense is, en mooi goedjies doen en die regte goed sê. Die probleem is goeie mense gaan nie hemel toe nie. Daar is een deur na die Hemel en dit is Jesus Christus, die offer wat Hy vir ons gegee het aan die kruis, daar is nie genoeg goeie dade wat ons kan doen om God se liefde en redding te verdien nie. Ons moet die knieë buig voor God, ons sonde erken en laat staan, Sy genade gawe van Sy Seun aanvaar en dan ‘n lewe van dankbaarheid lewe en groei in liefde teenoor God en ons naaste.
Want behalwe die gawe van die ewige lewe het daar op die kruis ook ‘n hele paar ander dinge gebeur…
Jesia 53:4-5 – nogtans het Hy ons krankhede op Hom geneem, en ons smarte die het Hy gedra… maar Hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op Hom en deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
Partykeer hoor ons beter as ons iets in ‘n ander taal hoor: Isaiah 53:4-5 – ‘Surely He has borne our griefs And carried our sorrows; Yet we esteemed Him stricken, Smitten by God, and afflicted. But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities; The chastisement for our peace was upon Him, And by His stripes we are healed’ soos die Engels dit so mooi uitdruk.
So, as jy bereid is om die gawe van Jesus se bloed te aanvaar, is al die bogenoemde ook vir jou beskikbaar! Hy dra ons smarte, Hy vat ons krankhede van ons af weg, ons oortredinge word vergewe, ons ongeregtighede verdwyn soos mis voor die son, Hy is gestraf sodat ons vrede met God kan hê en deur Sy wonde het daar vir ons fisiese genesing gekom. Is dit nie wonderlik nie?!
En al hierdie dinge is ook beskikbaar vir jou! As jy alreeds jou lewe vir Jesus gegee het, bely dat Hy die Seun van God is, bereid is om jou sonde te ontbloot, gereeld jou hart deursoek en dit wat verkeed is bely en in lyn kry met God se woord dan is die gawe van die kruis reeds joune. Bekering, vergifnis en n ewige lewe!
En as jy nog nie jou lewe vir Jesus gegee het nie, dit is NOOIT te laat nie Johannes 3:16 – Want so het God die wêreld lief gehad dat hy sy enige gebobre Seun gegee het dat wie ookal in Hom glo nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal beërwe.
Jesus het jou so lief, dat Hy gekies het om VIR JOU deur alles te gaan wat Hy aan die kruis vir ons almal deurgemaak het. Sodat jy kan se Here Jesus U is die Seun van God, vegewe my, help my en red my ek is ‘n sondaar! Pasop net dat jy nie jou self en jou selfregverdiging so lief het dat jy nie bereid is om die knieë voor God te buig nie.
Niks wat jy doen, sê, dink of voel is te vieslik of vuil of te onvergeeflik vir die bloed van Jesus nie. Niks nie! Jesus het moordenaars, skrifgeleerdes, prostitute, bedriers, leunaars ALMAL vegewe. As hulle nie langer hulle aksies regverdig, wegsteek en sê dat hulle niks verkeerd doen nie, maar hulle harte skeur in berou voor Jesus, verwyder Hy jou sonde van jou verder as die ooste is van die weste.
En dan is jy ‘n nuwe, onsterflike, geregverdige wese in Jesus. Glo dit!

Marjorie Hartzenberg
E-pos: marjorie@barefoothorse.co.za