Unies, werkgewer-arbeidskonsultante, werksprobleme en oplossings

numsastrike140701

Om te eet moet jy werk en om te werk moet jy gekwalifiseerd of ten minste opgelei wees. En, verder om te kan werk moet daar werk beskikbaar wees – dit is waar die besigheidseienaar, of in regstaal, die werkgewer inkom.

Sonder mense wat bereid was om die risiko te neem om met hulle swaarverworwe lewenslange besparings ‘n besigheid te begin sou niemand vandag ooit werk gehad het nie. Dit was tog die besigheidseienaar of in regstaal, die aandeelhouer wat tot in die oggendure wakker gelê het om te wonder of die besigheid sou slaag of vou. Deur jarelange harde werk en om op hulleself aangewys te wees, sonder bekwame personeel het hulle daarin geslaag om ‘n suksesesvolle besigheid op die been te bring tot waar dit vandag is.

Nou, in ag genome ekonomiese en politieke omstandighede in ons geweste en die land betref, kan ‘n mens nie die werkgewer kwalik neem as hy enige unie as ‘n gevaarlike indringer in sy besigheid beskou nie. Dit is hierdie indringers wat uitgewys is dat hulle die Marikana Slagting veroorsaak het. Dit is tog die unies wat tans die hele land in ‘n kettingreaksie van stakings dompel. Besighede sluit, mense word werkloos gelaat, lewe in haaglike omstandighede en word deur geweld en moord getuister.
Dit gebeur dat werkgewers skielik deur werkers met ‘n unie lidmaats- kapvorm (wat jy wederregtelik vir hom of haar maandeliks nogal ook moet betaal) met ‘n glimlag op die gesig en ‘n baie arrogante houding gekonfronteer word. Waarnatoe nou? As jy nie van beter weet nie en uit vrees weier om enige vorm van erkenning van die genoemde unie in jou besigheid te gee, het jy daar en dan die wet oortree. Onbewus van al die implikasies vind jy meter- tyd uit wat dit vir jou besigheid op finansiële vlak veroorsaak en vind uit dat jy by ‘n wergewersorganisasie moet aansluit wat dan beteken jy hulle maandeliks ‘n begrag moet betaal om jou te verteenwoordig om die unie te beveg.

Liewe besigheidseienaar, daar is ‘n bekostigbare oplossing. Jy kan met jou werkers ooreenstem om ‘n forum te stig wat altwee se belange op die hart dra, en jy as werkgewer ‘n bekwame arbeidskonsultant nader wat oor kennis van menslikehulpbronnebestuur (HR) en arbeidsregte beskik, wat dan die pa- pier werk vir jou op ‘n konsultasie basis kan doen. So kan jy ook die maande- likse koste van werkgewersorganisasie vry spring. Mits die Kommissaris dit toelaat kan die arbeidskonsultant jou maatskappy verteenwoordig in
‘n arbitrasie saak, maar dit kan ook slegs gebeur indien die unie daarop aandring dat die “konsultant” nie deel van jou personeel is nie en nie aan ‘n geregestreerde werkgewers organisasie behoort nie.

As jy die werksplek forum reg in plek hou en jou arbeidskon- sultant jou kontrakte en dissiplinêre kode op datum hou en sy werk doel- treffend doen, hoef dit nooit so ver te gaan tot arbitrasie nie. Ken ook jou wetlike regte as werkgewer en sorg dat altyd ‘n deskundige arbeidskon- sultant aan jou kant het – veral as jy ‘n klein besigheid het.